DANH MỤC SẢN PHẨM

[mega_main_menu location=”product-menu”][/mega_main_menu]
[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”1″ products=”2″ image_width=”41″ image_radius=”50″ text_size=”small”]
1A

icon

Vòng cổ, yếm và dây dắt

[listmenu menu=”pet-phu-kien”]
[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”3″ cat=”161″ products=”6″ image_width=”74″ image_hover=”zoom”]
1B

icon

Cho Pet mặc

[listmenu menu=”cho-pet-mac”]
[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”3″ cat=”158″ products=”6″ image_width=”74″ image_hover=”zoom”]